Housing for Degrowth – přednáška a diskuse se zahraničními autory knihy ve čtvrtek 8.11.

Ve čtvrtek 8. listopadu přivítáme na Sibiři urbanisty Francois Schneidera (ICTA UAB Barcelona) a Anitru Nelson (Centre for Urban Research RMIT Melbourne), editory publikace Housing for Degrowth, která je  věnovaná principům nerůstu aplikovaným v oblasti bydlení.  Jaké jsou požadavky nerůstového hnutí a jaké jsou možnosti proměny (nejen) městského prostředí vedoucí k dostupnějšímu, ekologičtějšímu a spravedlivějšímu bydlení? Mimo jiné o tom budou autoři diskutovat v průběhu čtvrteční přednášky.

Z anotace na fb události:

Rostoucí nedostupnost bydlení, destruktivní urbanizace, neudržitelná energetická náročnost budov a měst. Existuje řešení. Odpoutat město a bydlení od představy nekonečného ekonomického růstu a krátkodobého zisku a vyměnit je za sociální spravedlnost a environmentální udržitelnost.
Principy, příklady řešení, výzvy a možnosti proměny bydlení a městského prostředí odpoutaného od ekonomického růstu nabízí nová kniha Housing for Degrowth.

V rámci evropského turné ji i v Brně představí editoři knihy Anitra Nelson, Centre for Urban Research, RMIT Melbourne a François Schneider, spoluzakladatel Research&Degrowth z Institute of Environmental Science and Technology, Autonomous University of Barcelona.
Nerůstové hnutí je neustále se rozvíjející akademické a aktivistické hnutí vedoucí k opuštění myšlenky kapitalistického růstu a k proměně globální ekonomiky a společnosti v energeticky méně náročnou, environmentálně udržitelnou a sociálně spravedlivou.
V ČR nerůstové hnutí dlouhodobě akademicky i prakticky rozvíjí např. členky a členové Katedry environmentálních studií, FSS MU. Hnutí nedávno zorganizovalo konferenci na půdě Evropského parlamentu.
Pořadatelé vás zvou na přednášku a diskuzi s editory knihy. Přijďte také objevit prostor Sibiře a diskutovat, proč jsou podobné prostory důležité pro nerůstové město.

Akce bude probíhat v anglickém jazyce, v případě potřeby bude zajištěn individuální překlad.

Více o evropském turné zde: https://anitranelson.info/european-book-tour-2018/
Více o nerůstu: https://degrowth.org/ nebo https://www.postgrowth2018.eu/

 

Unaffordable housing, destructive urbanization, high energy demand of housing sector and the cities. There is a solution. Free cities and housing from infinite economic growth and short-term profits and replace them with social equity and environmental sustainability.
Principles, models, challenges and opportunities of transformation of housing and urban landscapes free from economic growth, offers a new book Housing for Degrowth.
The demands of the degrowth movement and their book will also in Brno as part of their European tour present the editors, Anitra Nelson, Centre for Urban Research, RMIT Melbourne a François Schneider, co-initiator of Research&Degrowth, Institute of Environmental Science and Technology, Autonomous University of Barcelona.
The degrowth movement evolves between academics as well as practitioners and activists into a large movement which aims to free the global economy and society from the capitalist growth and transform it to low-energy, environmentally sustainable and socially equitable.
In the Czech Republic, the degrowth movement is represented for example in the work of many members of the Department of Environmental Studies, Faculty of Social Studies, Masaryk University Brno. The degrowth movement recently organized a conference at the European Parliament.
The organizers invite you for a public presentation and discussion with editors. Come also to discover the place Sibiř and discuss why such places are important for the degrowthing of cities.

The event will be in English.
More about the European tour: https://anitranelson.info/european-book-tour-2018/
More on degrowth: https://degrowth.org/ or https://www.postgrowth2018.eu/

Odkaz na fb událost:

https://www.facebook.com/events/552335115195652/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.